Grafmonumenten(oud)

Onderhoud van grafmonumenten
Van de rechthebbende wordt verwacht dat deze zorgt voor behoorlijk onderhoud van het grafgrafmonument, hekwerken en afscheidingen plus de eventueel aangebrachte blijvende en niet blijvende beplanting en het bijwerken van de opschriften. Voor het grafmonumentenonderhoud van het grafmonument is de rechthebbende verantwoordelijk.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van dit gereedschap.
Voor dit onderhoud kan ook een contract met de stichting worden afgesloten. Dit contract houdt in dat dit monument regelmatig een onderhoudsbeurt krijgt en dat zo nodig de opschriften worden bijgewerkt. Hiervoor wordt een vastgesteld tarief in rekening gebracht.

Het algemeen onderhoud van de begraafplaats, zoals de paden, het gras en de plantsoenbeplanting enz. wordt verzorgd door de stichting, hetgeen wordt bekostigd uit het algemeen onderhoudsfonds.
De rechthebbende van een grafmonument betaald hiervoor, gelijktijdig met de grafrechten een bepaald bedrag dat in het algemeen onderhoudsfonds wordt gestort.

Grafmonumenten
– Een grafmonument kan worden besteld bij een steenhouwer naar keuze. Het is van belang dat de steenhouwer op de hoogte is van de algemene regels van de stichting ten aanzien van de uitvoering van het grafmonument en ten aanzien van de vergunning tot plaatsing hiervan.
– In de vormgeving van het garfmonument is een grote mate van vrijheid, maar men is gebonden aan maximale afmetingen. Daarnaast worden eisen gesteld aan de duurzaamheid van het materiaal.
– Het grafmonument mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats. Voor het plaatsen van een monument op een graf is toestemming nodig van het stichtingsbestuur. De stichting brengt vergunningskosten in rekening. Wanneer deze kosten zijn betaald, verleent het bestuur de vergunning tot plaatsing