Asbestemming

Columbarium
Op de begraafplaats in Noordwolde is een columbarium, waarin per unit twee asbussen kunnen worden bijgezet.
• Men wordt rechthebbende van een eigen unit voor minimaal 20 jaar en betaald hiervoor grafrecht en algemeen onderhoud van de begraafplaats. Dit kan steeds worden verlengd.
• Men kan zelf, voor zover er plaats is, een unit in het columbarium uitzoeken en indien gewenst reserveren
• De unit wordt gesloten met een plaat, waarop een tekst kan worden aangebracht.

Urnenmuur
Op de begraafplaats in Noordwolde is een urnenmuur gebouwd met nissen. Hiervoor gelden de zelfde
voorwaarden als in het columbarium. De kosten hiervoor zijn echter lager dan in het columbarium.

Urnengraven
Op de begraafplaats in Noordwolde kan de as van de overledene worden bijgezet in een urnengraf.
Een Urnengraf heeft de volgende kenmerken:
• Men wordt rechthebbende van een eigen graf voor minimaal 20 jaar en betaald daarvoor grafrecht en algemeen onderhoud van de begraafplaats. Dit recht en onderhoud kan steeds worden verlengd.
• In een urnengraf is een urnenkelder verplicht.
• Er mogen maximaal twee asbussen in een urnengraf worden bijgezet.
• Op een urnengraf kan met inachtneming van de voorschriften een grafmonument worden geplaatst

Strooiveld
Op een speciaal veld kan de as van de overledene worden verstrooid. Dit verstrooien geschied op waardige wijze en wordt verzorgd door de beheerder. Op de herdenkings zuil, geplaatst aan de voorzijde van het strooiveld, kan een plaatje met tekst worden geplaatst.