Begraafplaats Noordwolde (oud)

Welkom op de website van de Stichting Begraafplaats Noordwolde e.o.

Doelstelling en taak van de Stichting
De stichting begraafplaats Noordwolde e.o regelt het begraven van de overledene, het bijzetten van asbus van de overledene of het verstrooien van de as van de overledene op de begraafplaats aan de Hoofdstraat-Oost te Noordwolde.
Zij zet zich in voor een goed beheer en onderhoud van de begraafplaats om voor een ieder een waardige laatste rustplaats ter beschikking te stellen.
Naast deze taken zet de stichting zich ook in voor het behoud van het culturele erfgoed van de begraafplaats, zoals de historische aspecten van de grafmonumenten.
De stichting heeft de ANBI status.

begraafplaats Noordwolde